Logo Oluşum Hikayemiz

bin atlı logo hikayesi

HİLAL
Hilâl şekli İslâm’ı ve hicret olayını sembolize eder. Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar bütün dünyaya yayılma düşüncesinin karşılığıdır. Hilal güç demektir, tek bir bütünlüğü sembolize eder. Üzerindeki dekoratif dekupe motifler ile geleneksel türk efsanelerine gönderme yapılmıştır.

MERGEN
Türk mitolojisinde “mergen” kelime anlamı olarak okçu nişancı anlamına gelir. Destanlarda ok ve yay unsuru daha çok destan kahramanının hüner ve maharetini sergilemek için bir vasıta olarak değer kazanır. Bu nedenle ok ve yay destan kahramanlarının kişiliğini değerlendiren milli bir motiftir.

SELÇUKLU YILDIZI
Selçuklu kültür ve sanatının temel figürlerinden biri olan sekiz köşeli yıldızın Ortadoğu`da bulunan eski medeniyetlerde ve İslam dünyasında yaygın olarak kullanıldığı, sayı biliminde 8`in cenneti anlatan bir sembol olduğu belirtilmektedir

SELÇUKLU TILSIM
Selçukluda motif olarak kullanılan simgenin bir kuvvet taşıdığına, tabiat üstü gücü bulunduğuna, şans getirdiğine ve koruyucu özelliği olduğuna inanılıyor. Logoda “tılsım” hem motif, hem de tirkeş olarak kullanılmıştır.

AT
At sembolü , sadakat, hız, cesaret ve özgürlük simgesi olarak tarihe geçmiştir

LOGO RENK AÇIKLAMALARI

TURKUAZ
Eski Türklerde Doğu, güneşin doğmasından dolayı kutlu yön olarak görülmüş ve gök rengi olan mavide ifade bulmuştur. Hayat ya da Gök Ağacı da geçmişle geleceği birleştirerek yaşamın devamlılığını simgeler. Gök rengi olan mavinin binbir çeşitlemesini bünyesinde taşıyan, Yaratılış Destanlarıyla Oğuz Kaan Destanlarında kutsal sayılan mavi-yeşil renklerin tüm açılımlarını yansıtan Turkuaz rengi insanlar üzerinde istikrar sağlayıcı bir özellik sağladığı gibi, dikkati ve konsantrasyonu da ayakta tutar. Açık fikirliliğin, gururun, yardım severliğin potansiyeldir. Turkuaz ayrıca en üst düzeydeki değişim ve dönüşümün sembolüdür. Dünya genelinde Türk Mavisi olarak da bilinir.

ALTIN
Türk tarihinin geleneksel geçmişini temsilen kullanılmıştır. Altın Türk mitolojisinde “ata” demektir.